Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur
Vóór 14:30 besteld, vandaag verzonden

Disclaimer

Algemeen

De website www.poolquip.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van de Starline Group B.V. en/of haar gelieerde dochterondernemingen, hierna te noemen Poolquip. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poolquip. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Inhoud

De inhoud van deze website en andere uitingen van Poolquip op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Poolquip wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Poolquip behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Poolquip niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Poolquip, welke geen eigendom zijn van Poolquip. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Poolquip. Hoewel Poolquip uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Poolquip worden onderhouden, wordt afgewezen. Poolquip sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy

Starline Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Verdere informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en gebruiken, kunt u vinden in onze privacyverklaring.