Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur
Vóór 14:30 besteld, vandaag verzonden

Privacyverklaring

Privacyverklaring Starline Group

Bij Poolquip Nederland B.V. en Starline C.L.O. N.V. handelend onder de naam Starline Group (nader te noemen “Starline”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt via www.starlinepool.com, www.roldeck.com en www.poolquip.com. “Starline” acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. 

Dat betekent onder andere dat: 

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

“Starline” is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-05-2018. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Door het gebruik maken van onze diensten of informatievoorzieningen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of informatievoorziening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar lang beveiligd bewaard, tenzij u klant wordt en wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een correcte opvolging van toekomstige bestellingen. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • NAW gegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • IP-adres 

Afhandeling bestelling/informatieaanvraag 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of informatie aanvraagt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hier vallen onze partners onder; zoals Starline dealers en Roldeck partners onder. Zij kunnen contact met u opnemen voor een goede afhandeling van uw contactaanvraag via onze website. Indien u daadwerkelijk een bestelling plaatst bij een Starline Dealer of een Roldeck partner en Starline wordt verzocht rechtstreeks onze producten fysiek te leveren worden u persoonsgegevens ook doorgegeven aan onze transporteur voor een juiste afhandeling. Al onze Starline dealers, Roldeck partners en transporteurs houden zich ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. 

Reclame 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, ontwikkelingen, promo’s en diensten per e-mail. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer uit kunt schrijven. 

Contactformulier 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van Google analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Hierdoor kunnen wij onze website beter op uw wensen aansluiten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. 

Publicatie 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Contactgegevens 

Starline Group B.V.
De vest 50b
5555 XP Valkenswaard

+31 40 201 33 33
info@starlinepool.com

KVK-nummer: 1710080